Centrul Astra Film
Ro / En

                         

Astra Film Festival

Astra Film Festival 2011 - Premii

MARELE PREMIU ASTRA FILM

oferit de ICR (Romanian Cultural Institut)


Z32 | Avi Mograbi, Israel

MOTIVATIA JURIULUI

Un film care pune întrebări fundamentale asupra predispoziţiei naturii umane către cruzime şi violenţă, dar şi despre înţelegere. Avi Mograbi vorbeşte despre un omor, într-o abordare ingenioasă, vioaie şi neconvenţională. Umorul acutizează percepţia tragediei unor indivizi prinşi în capcana sistemului.  Faţa autorului şi chipurile personajelor sunt acoperite cu măşti,  ca o aluzie la sentimentul responsabilităţii, al ruşinii şi al echivocului moral, asupra cărora spectatorul e incitat să mediteze.  O asemenea abordare e posibilă doar cu ajutorul limbajului cinematografic, motiv pentru care cele două jurii ale Festivalului au decis să acorde Marele Premiu filmului Z32.

PREMIUL DE EXCELENŢĂ PENTRU REGIZORI FEMEI CARE LUPTĂ PENTRU VIITORUL PLANETEI

oferit de revista „The One”


Tracy Worcester (Afacerile cu porci / Pig Business)

MOTIVATIA JURIULUI

PREMIUL ASTRA FILM PENTRU COMPETIŢIA INTERNATIONAL

oferit de Primaria Municipiului Sibiu


Poveşti din fundături uitate (Songs from the Nickel) | Alina Skrzeszewska, Germany

MOTIVATIA JURIULUI

Poveşti din fundături uitate (Songs from the Nickel) e un film făcut cu sinceritate şi cu suflet, care reuşeşte să înfăţişeze o comunitate pe cât de diversă, pe atât de puţin cunoscută.  Regizoarea Alina Skrzeszewska s-a cufundat ea însăşi într-un mediu greu de perceput, nu lipsit de farmec, acela al locatarilor din hoteluri ieftine şi decrepite din Los Angeles. Fascinaţia nue dată de disperarea sau de deprimarea oamenilor, ci de sentimentul de libertate şi de conştiinţa propriei valori, care însoţesc fiecare personaj. Pentru onestitatea întregului proiect şi pentru dragostea  cu cae a portretizat această comunitate, Alina merită cu prisosinţă Premiul pentru cel mai bun documentar al secţiunii INTERNATIONAL.

PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN DOCUMENTAR, COMPETIŢIA INTERNATIONAL

oferit de HBO


Te-am filmat, dragostea mea (I Shot My Love) | Tomer Heymann, Israel

MOTIVATIA JURIULUI

Adoptând un punct de vedere foarte personal prin transformarea camerei în personaj, filmul plasează spectatorul în centrul unui foc încrucişat al privirilor. Printr-o echilibristică reuşită, autorul filmului reuşeşte să vorbească despre dragoste fără trimiteri la Romeo şi Julieta.

PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN DOCUMENTAR, COMPETIŢIA EUROPA

oferit de Fundatia Ratiu


Check Check Poto | Julia Varga, Franta

MOTIVATIA JURIULUI

Juriul a fost impresionat de prospeţimea acestui film în comparaţie cu super-finisarea şi cosmetizarea prezente în multe alte aşa-zise documentare. Simplu şi frust în aparenţă, filmul este de fapt sofisticat din punct de vedere cinematografic. E un film care îl face pe privitor conştient de importanţa celor ce se întâmplă pe ecran, dar şi în afara lui. Decizia de a limita spaţiul filmului la centrul pentru adolescenţi e un demers curajos, datorită căruia înţelegem mai nuanţat conversaţiile, gesturile şi interacţiunea dintre copii. Un film făcut cu respect pentru public, dezvăluind complexitatea personalităţii juvenile în context social.

PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN DOCUMENTAR PRODUS ÎN EUROPA DE EST

oferit de The Deventer Filmaward


Sat fără femei (Village Without Women) | Srdjan Sarenac, Croatia

MOTIVATIA JURIULUI

Juriul a apreciat modul în care o problematică foarte serioasă a fost abordată cu umor, tact şi multă căldură. Multe filme din festival vorbesc despre prăpastia dintre rural şi urban in Europa. In acest film, vedem ce înseamnă această prăpastie prin intermediul protagonistului, care ajunge în moara birocraţiei şi la discreţia intermediarilor fără scrupule. Filmul e o tragi+comedie contemporană despre singurătate şi frustrare.

PREMIUL ASTRA FILM, COMPETIŢIA ROMANIA

oferit de Kodak


Păcătoasa Teodora | Anca Hirte, Franta

MOTIVATIA JURIULUI

Un excelent documentar observaţional cu o structură narativă puternică. Autoarea exploatează capacităţile tehnice ale sunetului şi imaginii pentru a ne oferi o apropiere şi o înţelegere profundă a vieţii unei călugăriţe ortodoxe. Filmul emană căldură umană şi încredere, ne introduce într-o lume ascunsă, dominată de autoritatea masculină. Prin acumulări treptate, spectatorul ajunge la punctul în care va putea înţelege dilemele şi motivaţiile intime ale unei femei ce devine călugăriţă.

PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN DOCUMENTAR, COMPETIŢIA ROMANIA

oferit de TVR


Crulic – Drumul spre dincolo | Anca Damian, Romania

MOTIVATIA JURIULUI

Autoarea mixează excelent tehnici diferite, in stilul artiştilor vizuali, pentru a spune povestea tulburătoare a unei călătorii tragice. Un om obişnuit ia drumul exilului, în încercarea de a evada din condiţia lui socială şi în căutarea unei vieţi mai bune. Filmul e o combinaţie originală de documentar, animaţie, reconstituiri, montaj şi naraţiune a unui personaj care ne spune povestea lui din lumea de dincolo. E o fabulă amară despre viaţa într-un spaţiu care se închide ineluctabil. Europa e departe de a fi promisul el dorado.

PREMIUL SPECIAL PENTRU DOCUMENTAR ROMÂNESC

acordat de Formula As


Pe drumuri neumblate | Dieter Auner, Romania

MOTIVATIA JURIULUI

Formula AS acordă acest premiu unui film excepţional care, cu multă emoţie şi tandreţe, ne invită să medităm la identitatea noastră şi la destinul tradiţiilor româneşti.

PREMIUL ASTRA FILM PENTRU COMPETIŢIA STUDENT

oferit de SONY


În niciun caz negru (Anything But Black) | Ausra Linkeviciute, Luthuania

MOTIVATIA JURIULUI

O abordare inedită a modei vestimentare. Precum vechii egipteni, aceste femei pun mare preţ pe îmbrăcămintea pe care o vor purta pe cel din urmă drum. Filmul reuşeşte să vorbească despre moarte pe un ton în acelaşi timp amuzant şi emoţionant. Este remarcabilă capacitatea autoarei de a ât stabili o legătură cu femei mult mai în vârstă decât ea.

PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN DOCUMENTAR, COMPETIŢIA STUDENT

oferit de Centrul National al Cinematografiei


Berlinskaya Fuga | Denes Nagy, Hungary

MOTIVATIA JURIULUI

Juriul a apreciat forţa poetică şi revelatoare a imaginilor acestui scurtmetraj. Regizorul a filmat pe peliculă, acordând mare atenţie calităţii luminii. Un portret intim al unui univers familial, căruia plecările tatălui în ţări străine, în căutare de lucru, îi adaugă noi dimensiuni.  La finalul filmului, spectatorul e pus în situaţia de a reinterpreta cele văzute.

MENŢIUNE, COMPETIŢIA STUDENT


Femei pe pânză | Otilia Babara, Romania

MOTIVATIA JURIULUI

Juriul acordă o menţiune filmului „Femei pe pânză” ca stimulent pentru tânăra regizoare care s-a oprit asupra vieţii unor oameni ce trec neobservaţi pentru cei mai mulţi dintre noi.