Centrul Astra Film
Ro / En

                         

Astra Film Festival

Atelier: Primul meu film

Atelier de film documentar pentru liceeni

Primul meu film este un atelier practic intensiv de inițiere în etapele realizării unui film documentar. Obiectivele atelierului sunt formarea de abilități în domeniul documentării specializate și al explorării subiectelor de natură socio-culturală, precum și însușirea noțiunilor de bază în creația audiovizuală: tehnici și metode de fotografiere și filmare, concepte și tehnici de editare etc.

Astra Film a realizat primele ateliere dedicate documentarului încă din 1997, colaborând cu BBC și Oxford Academy of Documentary Film.

Atelierul dedicat liceenilor se înscrie în programul de educație prin film (film literacy) lansat de Astra Film din 2009, care cuprinde serii de activități adaptate grupelor de vârstă, menite să le dezvolte elevilor capacitatea de comprehensiune, să le trezească gustul pentru proiecțiile în sala de cinema și să îi inițieze în interpretarea corectă și activă a produselor audiovizuale.

În organizarea atelierului Primul meu film, Astra Film continuă colaborarea cu Asociaţia Vira, care își înscrie pe cartea de vizită ani de experiență și succese notabile în activitatea de training cinematografic cu liceeni  (de remarcat este că, pe lângă premii câștigate de scurtmetrajele produse de ei, au avut un film selectat la Short Film Corner din cadrul Festivalului de la Cannes).

Formatul atelierului

Atelierul se adresează elevilor de liceu din Sibiu. Scopul lui este acela ca participanții să înțeleagă complexitatea realizării unui film, ceea ce va contribui la înțelegerea mai profundă a produselor cinematografice și audiovizuale la care sunt expuși. Totodată, participanților li se predau în mod intensiv  cunoştinţe de scenaristică, filmare şi editare, iar în modulele practice sunt puși în situația de a pune în practică aceste cunoștințe.

Scurtmetrajele realizate de participanții la ediția 2017 a Atelierului sunt incluse în programul oficial al Astra Film Festival, unde beneficiază de o proiecție de gală.

ACTIVITĂȚI ALE ATELIERULUI:

Împărțiți pe echipe, participanții parcurg toate etapele de producție, având satisfacția ca la terminarea atelierului să poată prezenta un scurtmetraj finalizat.

Modulul ''Scenariu''

- crearea unui storyboard (cum se spune cinematografic o poveste?)

Modulul ''Filmare''

- noțiuni de încadrări, compoziție, mișcări ale camerei

- luminozitate, timp de expunere, temperaturi de culoare

Modulul ''Editare''

- premontajul

- tehnici de editare

Modulul ''Sunet''

- noțiuni de captare și editare a sunetului

Modulul practic

În prima etapă a atelierului se dezvoltă ideile pentru film, se detaliază conceptul de „storyboard”, se prezintă și se discută diferite forme ale filmului documentar şi se dezbat propuneri pentru subiectul filmelor care urmează să fie realizate de participanţi. De asemenea, se discută aspecte tehnice de utilizare a camerei de filmat şi concepte teoretice privind compoziţia unei povestiri şi se vizionează filme documentare realizate în cadrul atelierelor din ediţiile anterioare, pentru a se forma o imagine asupra rezultatelor care pot fi obţinute şi pentru a se prezenta modalităţi de descifrare a filmelor. Se prezintă fazele de producţie, de la dezvoltarea ideii, planificare, procesul de producţie şi până la finalul acesteia – proiectarea filmului în faţa publicului.

Etapa de Pre-Producţie

În această etapă se fac pregătirile pentru filmare, se selectează locaţia sau locaţiile unde urmează să se filmeze, se stabileşte subiectul filmului şi se creează un storyboard prin care se decide direcţia preconizată a filmului.

Pe cât posibil, în funcţie de filmul care urmează să fie realizat, se stabliesc aspectele tehnice şi stilurile de filmare cu camera. Procesul de filmare implică aspecte tehnice precum camera, obiectivele, formatul, instrumentele de iluminat, dar şi metode legate de compoziţia imaginii, mişcarea camerei şi modelarea subiectului pentru a putea spune povestea prin film.

Sunt prezentate o varietate de concepte, tehnici şi exerciţii aplicate pentru a aprofunda cunoştinţele esenţiale cu privire la camera de filmat, modul de manevrare a acesteia și luminozitate.

Etapa de Producţie

Aceasta este etapa în care sunt realizate filmările brute, în concordanţă cu direcţia stabilită prin storyboard. Acum se discută teoria şi practica pentru stabilirea unei puneri în scenă, se observă în esenţă subiectul şi tot ceea ce compune cadrul de filmare. Participanţii dezvoltă un proces creativ şi metodologic de relaționare cu imaginea filmată, îşi descoperă stilul vizual şi îl pun în practică. Acest lucru se realizează prin felul în care decid să redea scenele şi emoţiile pe care doresc să le transmită prin intermediul materialului filmat.

Astfel, liceenii câştigă o experienţă deosebită prin felul în care aleg să capteze imaginea, crearea unor imagini în mişcare fiind o artă în sine. Tehnica de filmare, setările camerei, alegerea obiectivelor utilizate şi micile diferenţe estetice şi tehnice sunt cele care contribuie semnificativ la rezultatul final. Un rol esenţial îl au calitatea şi conţinutul sunetelor captate.

Prin această etapă, conceptul unui film este condus de participanţi, pe baza liniilor trasate prin storyboard, de la idee la etapa de post-producţie.

Etapa de Post-Producţie

În urma procesului în care s-au luat în calcul luminozitatea, sunetul, compoziţia imaginii, mişcarea camerei, munca într-o echipă de filmare, participanţii intră în faza de editare a filmului şi montare a sunetului.

Aceasta este activitatea prin care se dezvoltă cel mai concret abilităţile de comunicare şi colaborare între membrii echipei, acestea fiind indispensabile pentru a putea lucra împreună eficient într-un mod profesional.

În acelaşi timp, se asimilează cunoştinţe de editare digitală a materialelor prin programul Adobe Premiere Pro, de la încărcarea filmărilor în program şi până la realizarea produsului final. Participanţii sunt astfel iniţiaţi în crearea unui proiect, organizarea şi denumirea fişierelor pentru a le uşura munca de editare.

Se discută aspecte de bază ale editării, tehnica continuităţii, efecte, adăugarea titlurilor, sunet, corecţie a culorilor şi compoziţie de bază. Post-producţia oferă o putere creativă extraordinară prin editarea imaginilor, a sunetelor, mixajul de sunete, muzică şi culori.

ÎNTÂLNIREA CU PUBLICUL

Scopul unui film este să ajungă la un public cât mai numeros. Filmele realizate în cadrul atelierului intră în programul Astra Film Junior și sunt proiectate în faţa publicului pe ecran mare, în sistem cinema, pentru a asigura cea mai autentică şi plăcută experienţă cinematografică pentru spectator.

Participanţii îşi împărtăşesc astfel ideile, visurile, pasiunile, temerile şi, prin felul lor de a vedea lumea, se fac auziți și văzuți de către un public larg şi variat.

În plus față de mândria şi bucuria asociate cu un proiect de film realizat de ei înşişi şi proiectat în cadrul festivalului Astra Film Junior, în faţa unui public numeros, liceenii îşi îmbunătăţesc abilităţile de comunicare, lucrează în echipă, învaţă cum să planifice un proiect şi să dezvolte un concept, cum să respecte termene limită, cum să rezolve probleme şi să reacţioneze corect în situaţii neprevăzute. Totodată, ei au un avantaj în faţa competitorilor în momentul ocupării unui loc de muncă, prin experienţa concretă pe care o au în urma participării la atelier.